Kominické práce od A do Z - kominictví Habr

 
Jsme specialisté v oblasti rekonstrukce a výstavby komínů pro rodinné domy, bytovky i jakékoliv průmyslové objekty. Navrhneme, poradíme a přizpůsobíme spalinovou cestu ke spokojenosti zákazníka a vše v souladu s platnou legislativou. Využíváme nejnovějších technologických postupů pro opravy i stavby komínů dle nařízení a technických předpisů.
 
 

Stavba komínů

 
Dodáváme a stavíme komínové systémy BLK – betonový lehčený komín. Výhodou tohoto systému je nízká hmotnost (možnost založení komínu v různém podlaží). Velký rozsah průměrů dodávaných výrobcem (zvolení odpovídajícího průměru pro daný spotřebič). Možnost přesného výškového nastavení sopouchu (tento systém není limitován délkou tvarovek). Vysoká životnost - záruka 10 let - životnost 80 let - odolnost proti vyhoření – vložky nepraskají.
 
 
  • Třísložkové komínové systémy - dodáváme i keramické systémové komíny (Ciko)
  • Fasádní komínové systémy - jsou tvořeny komínovou vložkou, izolací a komínovým pláštěm.
    Výhodou těchto systému je snadná dodatečná montáž do stavby (malé rozměry při zachování vysokého tepelného odporu), nízká hmotnost, jednoduchá montáž, estetický vzhled (možnost volby materiálu komínového pláště), jedinečná řešení umístění spotřebičů v prostoru kde nelze postavit klasický komín.
  • Komíny z cihel - Ubouráním starého zdiva a postavením nového. Používáme výhradně cihly a malty KLINKER. Při těchto pracích používáme stavební výtah pro dopravu materiálu (minimalizujeme možnost znečištění obytné části domu).

Odvoz suti na skládku (minimální zátěž životního prostředí).
 
 
 
 

Drobné opravy komínů

 
  • Opravy komínů v nadstřešní části – natažení nadstřešní části do omítky, spárování komínového zdiva.
  • Opravy opadaných částí omítek v půdní části domu.
  • Opravy komínových desek (možnosti plechové, pískovcové, betonové). 
 
 

Frézování komínů

 
Frézování komínů slouží k zvětšení vnitřního průměru komínového průduchu. Při rekonstrukci komínového průduchu frézováním, musí být průduch opatřen ochrannou komínovou vložkou.
 

Průběh frézování komínu

 
Komínový průduch musí být průchodný o minimálním průměru 80 mm. Důležité je zkontrolovat stav komínového zdiva po celé délce frézovaného úseku (staré zazděné sopouchy atd.).

Frézování probíhá od spodní části nahoru. Při frézování je jemný prach odsáván průmyslovým vysavačem a hrubší suť je vybírána dnem komínu. Frézování komínu je nejšetrnější technikou pro rozšíření průduchu při rekonstrukci komínu, odhadovaný objem suti u běžného komínu při výšce 10m frézovaného z původních rozměrů 150x 150 mm na průměr 180 mm je cca 200 Kg.

Bližší informace o průběhu frézování komínu Vám poskytneme při prohlídce komínového průduchu.
Případné zprůchodnění komínového průduchu můžeme provést.

Cena frézování komínu je od 600 do 2500 za metr – naší firmou není účtován tzv. základní poplatek zahrnující příjezd a instalaci frézy. 
 
 

Kontroly technického stavu

 
Kontroly technického stavu a provozu stacionárního zdroje na pevná paliva – pro kotle OPOP, Atmos. 
 
 

Vložkování komínů

 
Vložkování komínů slouží k rekonstrukci stávajících komínů.
Účelem je zamezení pronikání spalin do prostor objektů, regulace komínového tahu možností zvolení optimálního průměru komínové vložky.

Zajišťuje nenasákavost (průnik dehtu nebo kondenzátu zdivem). Při vložkování komínů se používají nejmodernější materiály dle postupů technologií spalování paliv spotřebičů. Používané materiály jsou ve shodě s ČSN 734201 a jejich montáž se provádí dle technických pravidel TPK 02-01. Druhy a použití komínových vložek určují zejména druh paliva, způsob spalování, profil spalinové cesty. Bližší informace rádi poskytneme při prohlídce před vložkováním.


 
 
 

Revize komínů

 
Revize komínů může provádět pouze osoba odborně způsobilá k provádění revizí.
Revize komínů se provádí před uvedením do provozu spalinové cesty, při změně paliva připojeného spotřebiče, před výměnnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po požáru sazí, při vzniku trhlin nebo vzniku podezření na výskyt prasklin na spalinové cestě.

Seznam revizních techniků spalinových cest pro Českou republiku najdete na www.skcr.cz