Revize komínů náchod - kominictví Habr

 

Kominictví

 
Tato činnost se skládá z periodických čištění komínů a prohlídek spalinových cest dle NV 91/2010 s.b., prohlídek komínů inspekční kamerou a endoskopem, měření spalin a komínového tahu. Stavby komínů, vložkování komínů, frézování komínů poradenství a výpočty spalinových cest.

Čištění spalinových cest - odstranění pevných částic vzniklých spalováním ze stěn komínového průduchu a kouřovodu.

Kontrola spalinové cesty - pravidelná kontrola komínů, kouřovodů, svislých kouřovodů s funkcí komína a odvodů spalin stěnou fasády. Kontrola spalinové cesty se provádí po celé délce od hrdla spotřebiče po sopouch, dále od půdice komínu po ústí komínu. Kontrolované spalinová cesta musí být řádně vyčištěna .
 
 
Od ledna 2011 platí nový předpis. Každý komín musí být jednou ročně zkontrolován. I ten, který je na staré chalupě a topí se v něm párkrát ročně. Čtěte, kvůli čemu může začít hořet. Minimálně 35 požárů už letos vypuklo kvůli problémům s komíny. Nejčastěji se vznítí saze, opakují se i případy zazděných trámů v komíně nebo špatných kouřovodů. Ohně a otrav se přitom dá lehce vyvarovat. Stačí pravidelně čistit komín a kotel, zvát si kominíka na kontroly a hlavně správně topit.
 
 
Kominictví v Náchodě
 
 
 

saze v komíně

 
Uvnitř se nahromadily velké nánosy sazí. Saze souvisejí s kouřem. Čím víc se z komína kouří, tím větší je riziko usazenin. Z paliva se kouří kvůli spalování při nízké teplotě. Lidé často dělají chybu při zatápění, když nenechají dřevo či uhlí rozhořet. Důležité je topeniště rychle ohřát drobným dřevem. Rozhořená kamna by se neměla moc přidusit. „Palivo se dokonale spaluje, když vyhoří beze zbytků,“ připomíná František Jiřík, viceprezident Společenstva kominíků ČR. Dobré není ani spalování odpadů či vlhkého dřeva. Dříví by mělo vysychat aspoň dva roky. Někdy jsou na vině zanesená kamna či špatně seřízený hořák - s tím poradí servisní technik.
 
 
 
 
 
Kominictví v Náchodě
 
 
 

POPRASKANÉ ZDIVO

 
Když popraská zdivo na stěnách, lidé se bojí, že dům spadne, a obvykle to hned řeší. U komínů to však často pominou. Nebezpečí je přitom možná větší. Prasklinami mohou pronikat spaliny do interiéru a dům může vyhořet. Problém začíná při stavbě. Cihly musí být mrazuvzdorné a dobře vyspárované kvalitní maltou. Když se malta drolí, hned ji opravte. Rozpadlé zdivo se musí rozebrat, obvykle k podlaze podkroví. „Pak se musí znovu vyzdít z plných dobře vypálených cihel a znovu vybetonovat krycí deska,“ říká kominík Vladimír Jirout. Nebo se dá použít komínový systém, ceny začínají na třech tisících korun.
 
 
 
 
 
Kominictví v Náchodě
 
 
 

NEDOSTATEČNÝ PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU

 
Velmi často se stává, že při zateplování objektu nebo výměně oken dojde k přerušení
prostupu vzduchu pláštěm objektu, který je nezbytný k správnému a hlavně bezpečnému
provozu spotřebiče paliv. Obzvláště pak, je-li v bytě se spotřebičem paliv používáno nucené
odvětrání (digestoř), dochází v bytu k podtlaku a tím přetažení komínového tahu a vnikáním
spalin do obytných prostor. Následné otravy oxidem uhelnatým mají většinou nevratný
účinek, proto je velmi důležité zajistit svému spotřebiči paliv dostatečný přívod vzduchu .
 
 
 
 
 
Kominictví v Náchodě
 
 
 

zazděný stropní nebo střešní trám

 
To, že zedníci omylem zazdí trám do komína, se stává u starých i nových domů. Minimální vzdálenost dřeva od komína by měla být půl metru. Problém odhalí kominík při kontrole. Dokud trám z komína neodstraníte, netopte. Zeptejte se statika, jak po vyjmutí trámu zabezpečit strop nebo krov. Často pomůže připevnit trám k těm sousedním pomocí příčného trámu či na konzolu. Komín se musí opravit.
 
 
 
 
 
Kominictví v Náchodě
 
 
 

V komíně se vytvořila vrstva dehtu

 
Dehet se vznítí ještě snáz než saze. Příčinou je často topení vlhkým dřevem nebo předimenzovaný kotel. Důvodem bývá i silné přidušení kamen, špatný tah nebo dlouhý kouřovod. Dehet vytváří v komíně suchou či mazlavou černou vrstvu silnou až několik centimetrů. Je vidět na špici komína nebo uvnitř pomocí zrcátka a svítilny. Dehet kominíci vypalují či frézují. Vypalování vyjde levněji, ale je nebezpečné a ne každý kominík ho umí. Když se dehet neodstraní, může prosáknout i do interiéru. Ze stěn pak tmavé zapáchající skvrny nedostanete, nezbývá než bourat a stavět znovu.
 
 
 
 
 
Kominictví v Náchodě
 
 
 

Kouřovod je špatně připojený nebo netěsní

 
Hasiči často vyjíždějí k případům, kdy hořel dům kvůli amatérskému připojení kouřovodu do komína nebo když byl kouřovod starý a prohořelý. Připojování kamen nechte na odborníky.
 
 
 
 
 
Kominictví v Náchodě
 
 
 

Hliníkové vložky od plynových kotlů či karem korodují

 
Usazeniny padají dolů, ucpávají sopouch, kondenzátní jímku nebo celý průduch. Kvůli špatnému spalování pak hrozí otrava oxidem uhelnatým. Jímka i komín se musí vyčistit a vložka vyměnit. Nejlepší je použít nerezovou či plastovou vložku. Nebo tu speciální z umělé pryskyřice, která se po spuštění do komína nafoukne a vytvrdí horkou párou.
 
 
 
 
 
Kominictví v Náchodě
 
 
 

Z kotle nebo kamen se kouří do místnosti

 
Nejčastěji je na vině zatápění na nízkou teplotu. Komín se musí nejdřív zahřát, aby získal tah. Někdy problém působí i změna meteorologického tlaku, inverze, přímé slunce nebo když vyměníte okna za nová, těsná. Důvodem však mohou být i usazeniny. Když nepomůže čištění ani správné topení, poraďte se s odborníky. U kamen je problémem obvykle jejich stáří či špatná údržba. Někdy se zasekne i klapka pro regulaci tahu. Může jít i o špatně navržený či postavený komín -příliš nízký, úzký nebo naopak předimenzovaný. Stává se to i při použití vzduchotechniky nebo digestoře, jež způsobí obrácený tah a spaliny nasává do místnosti. Někdy pomůže při puštění digestoře pootevřít okno.